Gemeenteraadsverkiezingen (10 februari 2010)

Dit item is verlopen op 04-03-2010.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-02-2010
Soort bekendmaking: Verkiezingen

Op woensdag 3 maart 2010 kunt u stemmen voor de leden van de gemeenteraad.

Hieronder vindt u informatie die voor u van belang zijn rondom de verkiezingen. 

 

Stemmen in een willekeurig stemlokaal

Uiterlijk 17 februari ontvangt u een stempas. U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Als u uw stempas kwijt bent of niet heeft ontvangen, dan kunt u tot en met uiterlijk dinsdag 2 maart 2010 bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Hierbij moet u zich legitimeren.

 

U kunt zelf bepalen in welk stemlokaal in de gemeente u gaat stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen, dan is dat mogelijk.

Hieronder vindt u een overzicht van alle lokaliteiten waar een stembureau is gevestigd.

 

1.       Gemeentehuis

2.       Hervormd Centrum “De Burg”, Schoolstraat 2 te Wijk en Aalburg

3.       Dorpshuis Veen, Hofstraat 2 te Veen

4.       Dorpshuis Eethen “Teratina”, Korten Bruggert 3a te Eethen

5.       Dorpshuis Meeuwen, Dorpsstraat 28 te Meeuwen

6.       Dorpshuis Genderen, Rondendans 10 te Genderen

7.       “Vlaeshoff” Wethouder van der Polstraat 21 te Veen

8.       Verzorgingscentrum “Wijkestein”, Azaleastraat 26 te Wijk en Aalburg.

 

 

Identificatieplicht ook voor machtiginggever.

U moet zich bij het uitbrengen van uw stem bij het stembureau identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Controleer of uw document geldig is op woensdag 3 maart 2010. Zonder geldig identiteitsbewijs mag u namelijk niet stemmen.

Als u niet zelf gaat stemmen, dan moet u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs meegeven aan degene die voor u gaat stemmen.

 

Machtigen

Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Op de stempas staat het formulier waarmee u een onderhandse volmacht kunt geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente. 

Denk aan de kopie van uw legitimatiebewijs.

 

Uitoefening kiesrecht

Volgens de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen dat iedere stemgerechtigde werknemer die bij hem in dienstbetrekking is, gelegenheid krijgt om aan de verkiezing deel te nemen, voorzover hij dat niet buiten de vastgestelde werkuren kan doen.

 

Meer informatie

Op de kandidatenlijst die binnenkort huis-aan-huis wordt bezorgd kunt u zien op wie u kunt stemmen. In het Aalburgloket, afdeling Burgerzaken, kunt u alle informatie verkrijgen over de verkiezing.

Zij zijn telefonische bereikbaar op volgende telefoonnummers: 0416 698719/ 698720 /698721.

 

Meer informatie over het stemmen vindt u op www.uheefthetvoorhetzeggen.nl. 

 

Website

Er een speciale website over de gemeenteraadsverkiezingen online. Deze site is via de website www.aalburg.nl bereikbaar (op de homepage staat een button gemeenteraadsverkiezingen).

 

Vragen aan de politieke partijen

De inwoners kunnen via een speciaal vragenformulier op de website www.aalburg.nl vragen stellen aan de politieke partijen. De vragen en de antwoorden zullen op de website worden geplaatst. Dus stel uw vragen.

 

Verkiezingskrant

In het Kontakt van woensdag 24 februari a.s. wordt er een speciale huis- aan huiskrant verspreid met informatie voor de inwoners van Aalburg over de verkiezingen. Ook alle deelnemende politieke partijen zullen hierin hun programma toelichten.

 

Verkiezingsdebat

Op donderdag 25 februari a.s. vindt in het gemeentehuis een Aalburgse verkiezingsdebat plaats. Noteer deze datum in uw agenda. Alle politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen mee doen worden hiervoor uitgenodigd.

 

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014