Referendum sleepwet op 21 maart 2018 (Geen gemeenteraadsverkiezingen in Altena)

Dit item is verlopen op 18-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 31-01-2018
Soort bekendmaking: Verkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 wordt (tegelijk met de landelijke gemeenteraadsverkiezingen) het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gehouden. De zogenaamde "Sleepwet".

In de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn er op 21 maart geen gemeenteraadsverkiezingen. Dit in verband met de fusie. Onze inwoners mogen op 21 november 2018 hun stem uitbrengen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Altena. De inwoners van de nieuwe gemeente Altena krijgen dus op 21 maart 2018 alleen de gelegenheid om over het referendum een stem uit te brengen.

Kijk hier voor een overzicht van alle stembureaus in de gemeente Aalburg

Registratie

Bij de afdeling Burgerzaken kunt u informatie krijgen of en hoe u geregistreerd bent als kiezer. Neem hiervoor contact op via BZ@aalburg.nl of telefonisch 0416 698700.

Stemmen bij volmacht

Bent u zelf niet in staat om te gaan stemmen? Dan kunt u een ander machtigen om dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen. Machtigen kan op 2 manieren:

Via de stempas

Dit is alleen mogelijk bij iemand uit dezelfde gemeente. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in. U en de gemachtigde ondertekenen de stempas. U moet deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet hij of zij, naast zijn eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het stembureau.

Via een schriftelijke volmacht

Wilt u iemand schriftelijk machtigen? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om bij volmacht te stemmen.  U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formulier “verzoek stemmen bij volmacht” ondertekenen. Het indienen van het formulier kan tot uiterlijk 16 maart 2018 bij de afdeling Burgerzaken. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij uw stem kan uitbrengen. Het formulier, “verzoek stemmen bij volmacht” kunt u ook downloaden via onderstaande link. 

Verzoek stemmen bij volmacht

Maximaal 2 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen. De volmachtstem kan alleen tegelijk met zijn of haar eigen stem uitgebracht worden. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Het stembureau controleert de identiteit en stempas van de gemachtigde voor deze mag stemmen. Denk aan het kopie legitimatiebewijs van de volmachtgever.

Stemmen met kiezerspas

Wilt u zelf in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. U kunt een kiezerspas zowel schriftelijk als mondeling aanvragen:

Schriftelijke aanvraag kiezerspas

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 16 maart 2018 bij de afdeling Burgerzaken binnen zijn. U kunt hiervoor het formulier “Verzoek om een kiezerspas” downloaden via onderstaande link. 

Verzoek om een kiezerspas

Mondelinge aanvraag kiezerspas

Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas en legitimatiebewijs melden bij de afdeling Burgerzaken. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 0416 698721.

Stemmen per brief

Bent u door bijvoorbeeld studie of werk niet in Nederland voor het uitbrengen van uw stem dan kunt door middel van “Stemmen per brief” ook uw stem uitbrengen. Via de site van de gemeente Aalburg kunt u het formulier “Verzoek stemmen per brief” downloaden. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de afdeling burgerzaken. Het verzoek stemmen per brief moet uiterlijk 21 februari 2018  binnen zijn. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 0416 698721.

Verzoek stemmen per brief