Verpachting percelen landbouwgrond

Dit item is verlopen op 18-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-10-2018
Soort bekendmaking: Gemeentelijke mededelingen

Per 1 januari 2019 komt er een perceel landbouwgrond vrij.

Het perceel ligt aan de Elsdijk te Eethen en heeft een oppervlakte van 40.000 m². Het perceel verpachten wij het volgend jaar weer.

Overzicht gewassen

De volgende gewassen zijn de afgelopen jaren op het perceel geteeld geweest:

Jaar/gewas
2008 tarwe
2009 tarwe
2010 uiten
2011 maïs
2012 maïs
2013 maïs
2014 maïs
2015 aardappelen
2016 bieten
2017 maïs
2018 tarwe

Voorwaarden

Het perceel landbouwgrond wordt verpacht in de vorm van een geliberaliseerde pacht korter dan 6 jaar. De landbouwgrond wordt maximaal één jaar in gebruik gegeven, vanaf 1 januari 2019. De grond moet gebruikt worden voor éénjarige teelten. De pacht geschiedt onder de algemene voorwaarden voor pacht van de grond. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de geliberaliseerde pachtovereenkomst voor 6 jaar of korter. U kunt bij ons een afschrift hiervan opvragen.

Hoogste bieder

Het gebruik wordt gegund aan de hoogste aanbieder op basis van inschrijving. Ingeval alle inschrijvingen onder de door ons vastgestelde minimale vergoeding blijven, krijgen de inschrijvers alsnog de mogelijkheid om in te stemmen met de minimale pachtvergoeding, te beginnen bij de hoogste bieder.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling om het perceel te pachten? Dan kunt u bieden voor de pachtvergoeding. Er kan een inschrijving gedaan worden. Als u belangstelling heeft om het perceel te willen gebruiken dan dient vóór 6 november 2018 de inschrijving bij ons ontvangen te zijn.

Inschrijfformulier

U kunt een inschrijfformulier en situatietekening downloaden via onderstaande link. Ook kunt u telefonisch een inschrijfformulier bij ons opvragen. Het formulier wordt dan naar u toegestuurd. Daarnaast heeft u nog de mogelijkheid om een formulier af te halen tijdens de openingstijden op het gemeentehuis. Heeft u nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Neemt u dan gerust contact op met K.H.D. (Ira) van de Water-van Gammeren, 0416-698752, i.vandewater@aalburg.nl.