Bestuur en organisatie

College van B&W

Samenstelling college van B&W | Besluitenlijsten | Nevenfuncties | Coalitieakkoord

Naar startpagina college van B&W

Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad van Aalburg bestaat uit 15 raadsleden.

Naar pagina gemeenteraad

Organisatie

Vacatures | Telefonische bereikbaarheid | Openingstijden | Organogram

Naar startpagina Organisatie

Raadsinformatiebrieven

icon

Het college van burgemeester en wethouders houdt de gemeenteraad goed op de hoogte van de stand van zaken rondom belangrijke onderwerpen. Dat gebeurt onder andere door het versturen van raadsinformatiebrieven. 

Naar pagina Raadsinformatiebrieven

Verkiezingen en referendum

icon

Informatie over de verkiezingen en het referendum.

Naar pagina Verkiezingen en referendum

Vergaderschema

Overzicht vergaderingen opiniërende raad en gemeenteraad.

Naar pagina Vergaderschema

Regelgeving en beleid

Overzicht van regelingen, verordeningen en beleidsstukken

Naar pagina Regelgeving en beleid

Fusie Altena2019

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem gaan fuseren per 1 januari 2019!

Naar pagina Samenwerkende gemeenten AWW

Opiniërende raad

In de opiniërende raadsvergadering kan een politiek debat tussen college en raad en tussen de raadsleden onderling plaatsvinden.

Naar pagina Opiniërende raad

Raadsgriffie

De raad wordt ondersteund door de griffie.

Naar pagina raadsgriffie

De financiën

Bekijk de financiële stukken van de gemeente Aalburg

Naar pagina Financiën

Vergadering live bekijken

Alle vergaderingen van de gemeenteraad en de opiniërende raad worden live uitgezonden.

Naar pagina Live bijwonen of bekijken

Commissies en klankbordgroepen

Rekenkamercommissie | Presidium | Auditcommissie | Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften | Klankbordgroepen |

Naar pagina commissies