Informatie en klachten ophalen afval

Het afval wordt ingezameld door Renewi (Van Gansewinkel).
Voor klachten en informatie: 0800-3336699 (gratis).