Bevordering leefbaarheid kern Wijk en Aalburg

Dit item is verlopen op 16-05-2018.

Er gebeurt gelukkig al heel veel op het gebied van Samen Doen.

Velen zetten zich in voor goed wonen, werken en welzijn in onze gemeente. Ieder op zijn eigen manier. Maar hoe kunnen we onze lokale samenleving nog verder ontwikkelen? Hoe kunnen we de leefbaarheid in de dorpen en het buitengebied van onze gemeente verbeteren?

In het kader van de bevordering van de leefbaarheid van de kernen heeft de gemeenteraad voor 2018 financiƫle middelen per kern beschikbaar gesteld. Dus ook voor de kern Wijk en Aalburg. De realisatie daarvan moet in 2018 plaatsvinden.

Er zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Het voorstel moet in samenspraak met de samenleving worden opgesteld en voldoende draagvlak hebben
  • Het voorstel mag meerdere projecten bevatten
  • De projecten moeten zoveel mogelijk een duurzaam en tastbaar karakter hebben
  • De gelden mogen niet besteed worden aan feesten
  • De uitvoering moet door de samenleving zelf worden opgepakt
  • De projecten hebben geen betrekking op werkzaamheden op het gebied van openbare werken (die zijn meegenomen tijdens de gehouden inspiratieavonden in 2017) die de gemeente zou moeten uitvoeren of waarmee zij bemoeienis moet hebben

Bent u woonachtig in de dorpskern Wijk en Aalburg en heeft u een idee om de leefbaarheid van de kern te bevorderen of heeft u een ander goed idee, laat het ons weten!

U kunt voor informatie contact opnemen met ambassadeur Emile Dijkstra via e.dijkstra@aalburg.nl of via telefoonnummer 0416-698716.