De gemeente is benieuwd naar uw ervaringen met de Wmo!

Dit item is verlopen op 04-06-2017.

De gemeente Aalburg houdt jaarlijks een onderzoek naar de ervaringen van cliënten met hun Wmo-voorziening(en). De gemeente heeft onderzoeksbureau Triqs uit Zwolle gevraagd om het onderzoek dit jaar uit te voeren.

Wie zijn de deelnemers

Voor dit onderzoek worden mensen benaderd die in 2016 gebruik hebben gemaakt van een vorm van ondersteuning via de Wmo. Het kan bijvoorbeeld gaan over begeleiding, huishoudelijke hulp, over het gebruik van deeltaxivervoer of een traplift in uw woning. De deelnemers ontvangen een brief en een vragenlijst.

Belangrijk dat iedereen meedoet

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk mensen meewerken. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor ons én voor u. Op basis van de resultaten kunnen wij namelijk ons beleid en onze dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften van de inwoners.

Uw antwoorden hebben geen invloed op uw ondersteuning

Voor alle duidelijkheid: dit onderzoek heeft géén invloed op de zorg en/of ondersteuning die u ontvangt. We willen alleen weten hoe uw ervaringen zijn met de ondersteuning.