Een vrijwilliger koninklijk waarderen

Dit item is verlopen op 16-07-2017.

De voorbereidingen voor de lintjes in 2018 zijn al weer in volle gang. Weet u in uw omgeving iemand die in aanmerking komt voor een Koninklijke Onderscheiding, dan kunt u die voordragen.

Een voordracht doen

Iedereen kan iemand uit de gemeente Aalburg voordragen. Daar komt toch wel wat bij kijken. Niet alleen omdat ik veel informatie over iemand wil hebben. Ook omdat u deze informatie moet verzamelen en op juistheid moet nagaan, zonder dat hij of zij erachter komt.

Hoofdlijnen verdiensten

In hoofdlijnen gaat het om bijzondere activiteiten die iemand onderneemt, het belang voor de samenleving en de periode waarin deze activiteiten zijn en/of worden verricht. Ook de tijd die hij of zij eraan besteedt, is erg belangrijk. Daarnaast wil ik graag weten of het om activiteiten gaat die aanvullend te maken hebben met het dagelijkse werk of alleen als vrijwilligerswerk gedaan worden. Het maakt uit of de activiteiten vergoed worden.

Speuren in samenleving

U kent de omgeving, het verenigingsleven en de maatschappelijke/kerkelijke structuren in de buurt beter dan wie ook. Overal in de dorpen zetten mensen zich in voor vele doelen, vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid en veelal op de achtergrond. Juist deze mensen komen in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding. Maar om een lintje te kunnen krijgen, moeten ze eerst worden voorgesteld. U kunt daarvoor zorgen door zelf een aanvraag in te dienen of met anderen de verdiensten van een vrijwilliger op te sporen.

De aanvraagtijd dringt

Aanvragen voor Koninklijke Onderscheidingen voor Koningsdag 2018 moeten vóór 15 juli 2017 bij mij worden ingediend. De tijd van indienen komt snel dichterbij.

Een aanvraagformulier is beschikbaar op www.lintjes.nl. Meer informatie vindt u ook op onze website.

Informatie over Koninklijke Onderscheidingen

Informatie

Wilt u eerst overleg als u iemand op het oog hebt? Nathalie Pijnenburg van het Stafbureau is voor informatie of een persoonlijke afspraak bereikbaar via telefoonnummer 0416-698763 of per e-mail: n.pijnenburg@aalburg.nl.

Stuur een mail aan Nathalie Pijnenburg

Met vriendelijke groet,

A.M.T. Naterop,

burgemeester van Aalburg