Hondenpoep, we ruimen het samen op!

Dit item is verlopen op 30-04-2018.

De winter is weer bijna voorbij en het voorjaar begint. De mensen gaan weer naar buiten en kinderen gaan weer lekker buiten spelen.

Jammer dat het plezier van het buiten zijn vaak weer verstoord wordt door overlast van hondenpoep. De laatste weken nemen de klachten over hondenpoep weer toe. De gemeente heeft regels opgesteld die de overlast zoveel mogelijk moeten beperken. Deze regels moeten er voor zorgen dat hondenbezitters hun hond uit kunnen laten zonder dat dit voor andere inwoners overlast veroorzaakt.

Wat mag wel en wat mag niet?

U mag bijna overal in de gemeente met uw hond komen. Op enkele plaatsen geldt echter een verbod voor honden. Dat zijn: kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweiden.

Loslopen

Buiten de bebouwde kom mag u uw hond lekker los laten lopen, maar niet op de begraafplaatsen met omliggend groen. Op die plek moet uw hond wel aangelijnd te zijn. Uiteraard mag uw hond geen overlast geven aan anderen (mens en dier) en u moet voldoende toezicht op uw hond te houden.

Uitlaten

De hoofdregel luidt, dat hondeneigenaren verplicht zijn de uitwerpselen van hun dieren op te ruimen. Er zijn enkele uitzonderingen. Alle informatie hierover kunt u vinden op onze website.

Bekijk alle informatie over hondenpoep

Herkenbaarheid

Elke hond die op straat komt moet een halsband dragen of een ander kenmerk hebben, waardoor de hondenbezitter direct te achterhalen is (bijv. naamplaatje, penning, opdruk in halsband).

Toezicht en handhaving

Hondenbezitters kunnen door buurtbewoners worden aangesproken wanneer zij zich niet aan de regels houden. Overtredingen van het aanlijngebod en het verontreinigingsverbod zijn delicten die in aanmerking komen voor een bekeuring door politie of een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).

Gratis zakjes

Op verschillende plaatsen in de gemeente biedt de gemeente gratis papieren zakjes aan waarmee hondenbezitters hondenpoep makkelijk kunnen opruimen. De zakjes kunnen in speciale afvalbakken (die in de hele gemeente verspreid staan) worden gegooid, of in de container thuis. Op onze website www.aalburg.nl/hondenpoep kunt u lezen waar u deze afvalbakken kunt vinden.

Kortom, samen ruimen we de hondenpoep op!