‘Nieuwe’ opstelling scooters en brommers op veerdek tijdens overvaart

Dit item is verlopen op 24-06-2018.

Schipper mag ik overvaren ja of nee ? De schippers die de veerponten van Stichting De Bergsche Maasveren bedienen, beantwoorden de vraag altijd bevestigend. Al sinds 1 februari 2009 toen het Bernse Veer, het Drongelense Veer en het Capelse Veer in hun handen kwamen.

Veilig kunnen overvaren met de pont is een vanzelfsprekendheid. Het staat dan ook bij de 25 schippers, die de Stichting telt, hoog in het vaandel. “Veiligheid boven alles”, onderstreept schipperscoördinator Peter van Raamsdonk. “En soms moeten we de regels daar voor ook nog eens updaten”, vult bestuurslid Femke Bastiaanssen, belast met het secretariaat en communicatie in haar portefeuille, aan. “Dat is nu ook het geval.”

Beiden vertellen over het besluit dat het stichtingsbestuur onlangs nam. Een besluit dat volgde nadat zij in gesprek gingen met  een ouder van een jonge gebruiker van een veer de Stichting De Bergsche Maasveren over de nieuwe regelgeving met betrekking tot scooters en brommers. De bestaande regel bij Stichting Bergsche Maasveren was dat deze voertuigen op de pont op het zogenaamde stoepje moesten wachten. Dat schiep verwarring met het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor scooters en brommers.

Het bestuur van  Stichting Bergsche Maasveren ging in conclaaf en er werd een wijziging in de opstelling op de pont tijdens de overvaart geboren. De wijziging houdt in dat scooters en brommers opgesteld mogen worden op het veerdek van de pont. Dat betekent dat het niet meer verplicht is dat zij ‘het stoepje’ aan de zijkant op moeten. Dit besluit betekent ook dat bij grote drukte (op een doordeweekse dag zet het Drongelse Veer rond de 250! fietsers over) fietsers zich mogen opstellen achter de scooters en brommers. “Op het veerdek dus maar wel ook aan de rechterzijde”, benadrukt Peter van Raamsdonk. Op bijgaande foto is goed te zien dat verwacht wordt dat de berijders van brommers en scooters hun bolide tijdens de overvaart rechts voor de fietsers opstellen. “Dat houdt wel in dat we dan één of twee auto’s minder kunnen overzetten. Maar de automobilist zit droog en de fietsers (meestal schoolkinderen) willen we veilig en snel overzetten”.

Om de wijziging in de opstelling aan de jeugd kenbaar te maken, maar ook om de bovenbouw schooljeugd alvast eens kennis te laten maken met het veer, houdt de Stichting Bergsche Maasveren op donderdag 24 mei een speciale middag voor de schoolgaande jeugd uit de bovenbouw van de basisscholen uit de regio. Wethouder Pim Bouman zal een welkomstwoordje spreken en aansluitend legt een vertegenwoordiger van Stichting De Bergsche Maasveren ‘het nieuwe veilig overvaren’ uit. Aansluitend gaan de kinderen naar de pont en maken ze een aantal keren een oversteek. Als sluitstuk mogen de kinderen in groepjes van acht een kijkje nemen in de stuurhut.