Overhangend groen

Dit item is verlopen op 15-07-2018.

Regelmatig komt het voor dat beplanting van particulieren of bedrijven te ver over de rijbanen, de fietspaden, de trottoirs of de achterpaden groeit.

Voorkom dat stoepen ontoegankelijk worden voor kinderwagens, rolstoelen en rollators. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als overhangende takken en struiken het vrije uitzicht voor het verkeer belemmeren.

Wij vragen u om uw beplanting op tijd terug te snoeien tot aan de erfgrens. Weggebruikers kunnen dan ongehinderd gebruik maken van de wegen en paden. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Bovendien zijn de wegen dan beter te beheren en onderhouden.