Programmabegroting 2018-2021

Dit item is verlopen op 15-11-2017.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2018 opgesteld en ter behandeling voorgelegd aan de gemeenteraad.

De meerjarenbegroting geeft voor de komende jaren een structureel sluitende begroting, waar ruimte is voor de nieuwe gemeente en waarbij ook het weerstandsvermogen op peil is. Hiermee wil de gemeente Aalburg ook een aandeel leveren voor een duurzame en gezonde financiƫle basis voor de gemeente Altena.

Daarbij is wel ruimte om in het komende begrotingsjaar nog de nodige maatregelen te treffen. Na jaren van bezuinigen en de broekriem aanhalen omdat we in crisistijd de tering naar de nering moesten zetten, zijn er ook investeringswensen die in het verleden noodgedwongen zijn uitgesteld.

De begrotingsbehandeling vindt plaats op 14 november 2017.