Renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Dit item is verlopen op 27-05-2018.

Vervanging gele verlichting

De huidige armaturen met geel licht worden vervangen door energiezuinige ledverlichting met wit licht. Hierdoor verandert het straatbeeld.

Dit zal even wennen zijn. Het witte licht vergroot echter de zichtbaarheid van personen en obstakels op straat en kleuren zijn beter waarneembaar. Daarnaast zijn de lichtbundels scherper, zodat er minder strooilicht is en alleen die plaatsen worden verlicht die verlicht moeten worden. Dit vermindert de lichtvervuiling, wat goed is voor flora en fauna.

Waar nu een gele lamp na 24.00 uur wordt uitgeschakeld, blijft straks de ledverlichting branden. De straat blijft daardoor beter verlicht. Wel worden alle ledlampen ’s nachts gedimd.

In de hierna te noemen straten of gedeeltes daarvan wordt de gele verlichting vervangen door witte ledverlichting:

Dorp

Straten

Babyloniënbroek

Broeksestraat, Hill, Hillsestraat en Oude Weidesteeg

Drongelen

Achterstraat, Kruisstraat, toegangsweg pont, haven en Waarderweg

Genderen

Buitenstraat, Bulkstraat, Doeverensestraat, Genderensedijk (ook enkele masten vervangen ivm ouderdom), Hoefstraat, Hoofdstraat (ook masten vervangen ivm ouderdom), Kelderstraat, Kerkstraat, Kleibergsestraat, Lange Pad, Oegemastraat en Tol.

Meeuwen

Baan, Van Buurenstraat, Dijksteeg, Hoog Meeuwen, Matersteeg, Meeuwensedijk en Moleneind

Veen

Hoefakker, Hoge Uitakker, Hubertus Schreudershof, Juliana van Stolbergstraat, Kortakker, Lage Uitakker, Maasdijk, Nieuwstraat en Veensesteeg.

De Grotestraat wordt uitgevoerd in de loop van 2018, gelijktijdig met de renovatie van de weg.

Wijk en Aalburg

Aalburgsestraat, Ambachtstraat, Biesheuvelweg, Dodesteeg, Engelsestoof, Groeneweg, Klaverplak, Langestraat, Kerkverreweide, Kraaijenveld, Maasdijk, Nijverheidstraat, Parallelweg, Polstraat, Rivelstraat, Spijk, Veldstraat, Violierstraat, Wijksestraat en Zwaansheuvel

Daar waar nodig worden masten uitgewisseld om zo veel als mogelijk uniformiteit in het straatbeeld te krijgen.

Verbeteringen

In de hierna te noemen straten of gedeeltes daarvan worden enkele verbeteringen uitgevoerd:

Dorp

Straten

Babyloniënbroek

Hillsestraat 

Eethen

Lindestraat en Wilgenstraat

Genderen

Buitenstraat, Doeverensestraat, Kerkstraat, Meerstraat, Oegemastraat

Meeuwen

Meeuwensedijk, Wandelpad Hoog Meeuwen-Dorpsstraat

Veen

Juliana van Stolbergstraat

Wijk & Aalburg

De Kromme Nol, langs het gedeelte rijbaan waar zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers gebruik van maken.

Nieuwe openbare verlichting parallelwegen en Meerstraat langs N283

Er wordt openbare verlichting geplaatst langs de parallelwegen vanaf Wijk en Aalburg tot en met Meeuwen. Tevens wordt er verlichting geplaatst langs het verlengde fietspad van de Meerstraat richting de De Kromme Nol.  Binnenkort worden alle masten met ledverlichting langs deze fietsroutes geplaatst. Dit komt de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid ten goede.

Werkzaamheden

Aannemer Gebroeders Van der Steen voert het werk uit. U kunt enige overlast ondervinden van de werkzaamheden. Het kan hierbij gaan om het graven van sleuven voor het leggen van kabels en het (ver)plaatsen van de masten. Uiteraard probeert de aannemer de overlast tot een minimum te beperken. Er wordt naar gestreefd om de werkzaamheden voor de zomervakantie afgerond te hebben.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met K.H.D. (Ira) van de Water-van Gammeren van de afdeling Openbare Werken, 0416-698752, i.vandewater@aalburg.nl.