Samen Doen in Aalburg doen we samen!

Dit item is verlopen op 11-05-2017.

Er gebeurt gelukkig al heel veel op het gebied van Samen Doen. Velen zetten zich in voor goed wonen, werken en welzijn in onze gemeente. Ieder op zijn eigen manier.

Maar hoe kunnen we onze lokale samenleving nog verder ontwikkelen? Hoe kunnen we de leefbaarheid in de dorpen en het buitengebied van onze gemeente verbeteren?

Wij nemen als gemeente Aalburg nu het initiatief om deze vragen te bespreken met onze inwoners, verenigingen en bedrijven, om zo een impuls te geven aan Samen Doen in de samenleving. We organiseren hiervoor in elke kern een inspiratieavond.

Inspiratieavonden Samen Doen

Op deze avonden zoomen we eerst wat verder in op het concept Samen Doen. Maar de avonden zijn vooral bedoeld om ideeën los te krijgen die de leefbaarheid in het dorp en de omgeving kunnen verbeteren. We dagen inwoners, verenigingen en bedrijven dan ook uit om op de inspiratieavonden met ideeën en initiatieven te komen waar zij mee aan de slag willen gaan. U heeft nu de kans om mee te denken, mee te praten, de mening te peilen over uw idee of wellicht medestanders te vinden voor uw initiatief! Wij bieden de mogelijkheid om uw idee/initiatief aan de aanwezigen kenbaar te maken.

Een onderdeel van de inspiratieavond is een kleine informatiemarkt waar groepen, verenigingen en bedrijven uit het dorp die zich in willen zetten voor maatschappelijke doelen, zich kunnen presenteren. De gemeente Aalburg zal zelf ook met een stand aanwezig zijn. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw vereniging/bedrijf te presenteren, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via communicatie@aalburg.nl. Wij nemen dan nog nader contact met u op.

U bent welkom op de inspiratieavond vanaf 19.30 uur. U kunt dan eerst de informatiestands bezoeken voordat we om 20.00 uur met het programma beginnen. We ronden af rond 22.00 uur. Wij nodigen u van harte uit om de inspiratieavonden bij te wonen en er een actieve bijdrage aan te leveren!

Vervolgtraject

Aan het einde van elke inspiratieavond zetten we de ideeën en initiatieven op een rijtje. Ook doen we een oproep aan de aanwezigen om (mee te helpen om) ideeën verder uit te werken. Bij Samen Doen is het immers niet meer zo dat ‘u roept, en de gemeente draait’. Alleen als bewoners zelf aan de slag willen gaan, kunnen ideeën werkelijkheid worden. De gemeente is natuurlijk wel graag bereid om daarbij te ondersteunen als die behoefte er is. De ambassadeur Samen Doen, die elk dorp toegewezen heeft gekregen, kan dit coördineren. Soms is een (bescheiden) financiële bijdrage ook mogelijk.

Wanneer

  • Drongelen:               18 april                     dorpshuis
  • Babylonienbroek:    20 april                    school
  • Veen:                          2 mei                       dorpshuis
  • Genderen:                  3 mei                      dorpshuis
  • Meeuwen:                  9 mei                       dorpshuis
  • Wijk en Aalburg:       9 mei                       “d’Alburcht”
  • Eethen:                       10 mei                     dorpshuis

Een week voorafgaande aan de bijeenkomst in het desbetreffende dorp ontvangen de inwoners nog een huis- aan huis flyer.