Voortgang plannen Marktplein Wijk en Aalburg

Plaatsen leibomen

De gemeente heeft opdracht gegeven om leibomen te plaatsen op het Marktplein, langs de randen van het plein aan het Marktstraatje en de Anjelierstraat. 

Gekozen is voor leibomen van de boomsoort moeraseik, Latijnse naam ‘Quercus palustris’. Met het werk zal in het najaar worden begonnen. We hopen hiermee het Marktplein een meer omsloten en knus gevoel te geven waarbij vergroening het uitgangspunt is.

Parkeerproef

Het college van B&W heeft een verkeersbesluit genomen voor het Marktplein om een proef met parkeren  mogelijk te maken op zaterdagen van 9:00 tot 18:00 uur. De proef zal 3 maanden lopen. De proef is ingaan op zaterdag 27 oktober 2018. Het verkeersbesluit is gepubliceerd op 18 oktober 2018 in De Staatscourant, u kunt dit besluit vinden op www.overheid.nl. Van 19 oktober tot en met 29 november 2018 loopt de termijn om eventuele bezwaren in te dienen.  Als u een papieren versie van het verkeersbesluit wenst dan kunt u dat opvragen via gemeente@aalburg.nl of via 0416 698700.

Kunstwerk

Over het kunstwerk is gesproken met een afvaardiging van de ondernemers, inwoners en Cultuurraad. Naar aanleiding hiervan is gekozen voor het realiseren van een kunstwerk in het straatwerk van het Marktplein, namelijk het wapen van de gemeente Aalburg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. K.A. Lotens, 0416-698724 of k.lotens@aalburg.nl.