Afval, huishoudelijk afval

 • Samenvatting

  • U kunt het afval op ieder moment in de verzamelcontainers doen dichtbij uw woning.
  • U kunt uw huishoudelijk afval wekelijks aan de straat zetten in een afvalbak van de gemeente.

  Door afval te scheiden kunt u het milieu sparen. Dus u stopt bijvoorbeeld uw groente-, fruit-, en tuinafval (gft) in een andere bak dan het gewone huisvuil. Daarnaast zijn er in uw buurt aparte afvalcontainers voor papier/karton, plastic, glas, textiel en klein chemisch afval.

  Lees hier onze tips voor het legen van uw container(s) tijdens een periode van vorst

 • Hoe werkt het?

  • Het afval mag geen verontreiniging zoals bijvoorbeeld KCA of asbest bevatten.
 • Wat moet u doen?

  Als uw afval op een vaste dag wordt opgehaald, is het belangrijk dat u dit op de goede manier buiten zet:

  • Sorteer het afval.
  • Zorg ervoor dat de containers niet te vol of te zwaar zijn. Wanneer u nog geen containers heeft, dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente. U kunt daarvoor onderstaand formulier gebruiken.

  Als u voor uw restafval gebruik maakt van een ondergrondse verzamelcontainer dan heeft u een milieupas nodig. Ook een milieupas kunt u aanvragen via onderstaand formulier.

  Aanvraagformulier container 

  Wilt u uw container omwisselen? Het is mogelijk om containers te wisselen. Hiervoor moet echter wel een bedrag betaald worden. Dit bedrag dekt de kosten voor het uitzetten van de containers.

  Voor het wisselen van container(s) worden leges in rekening gebracht. De wisselkosten zijn:

  • € 46,00 bij het wisselen van een 140 liter in een 240 liter container.
  • € 46,00 bij het wisselen van een 240 liter in een 140 liter container.

  U kunt het wisselen aanvragen door te bellen naar de afvalinformatielijn van Renewi (Van Gansewinkel), bereikbaar via: 0800-3336699 of download onderstaand formulier.

  Formulier om uw container om te wisselen

 • Wat heeft u nodig?

  Voor het inzamelen van afvalstoffen zijn er in de gemeente Aalburg drie containers n.l.

  • groene minicontainers voor het ophalen van groente-, fruit- en tuinafval dat om de week wordt opgehaald. (Voor het ophaalschema, klik op de knop Afvalkalender hieronder.)
  • grijze minicontainers voor het ophalen van restafval. Deze container wordt 1x per 4 weken opgehaald. (Voor het ophaalschema, klik op de knop Afvalkalender hieronder.)
  • grijze minicontainer met blauw deksel voor het ophalen van oud papier en karton, dat één keer per maand door een vereniging of kerk wordt ingezameld. (Voor het ophaalschema, klik op de knop Afvalkalender hieronder.)

  Ophaalschema Afvalkalender

 • Aanvullende informatie

  In geval van verhuizing naar een nieuw pand moet u zelf afvalcontainers aanvragen. In geval van verhuizing is het omwisselen binnen drie maanden onder voorwaarden kosteloos. U kunt hiervoor het formulier aanvragen/wijzigen afvalcontainers gebruiken.

  Vul het formulier in

  Let op! De aanvraag voor afvalcontainers wordt pas in behandeling genomen zodra uw verhuizing is gemeld bij de gemeente Aalburg.

  Geef uw verhuizing digitaal door

 • Kosten

  De kosten voor het het ophalen van het huisvuil kunt u vinden in het onderdeel Belastingtarieven.

  Bekijk de kosten

 • Achtergrond

  Het afval wordt ingezameld door Renewi (Van Gansewinkel).
  Voor klachten en informatie: 0800-3336699 (gratis).