Afvalcontainers

 • Samenvatting

  U kunt zelf bepalen of u een kleine of grote container wilt ontvangen.

  Welke containers zijn er?

  140 liter restafval
  140 liter gft-afval
  240 liter restafval
  240 liter gft-afval 
  240 liter papiercontainer

  Container kapot?

  Voor al uw reparaties kunt u bellen met het servicenummer: 0800-3336699.

  Extra container nodig?

  Onder bepaalde voorwaarden en tegen betaling van meerkosten kan een extra grijze minicontainer beschikbaar worden gesteld. Dit geldt onder andere voor gezinnen van 7 of meer personen of als u te kampen heeft met een ziekte waardoor u meer afval produceert dan gebruikelijk. Via het servicenummer 0800-3336699 (gratis) kunt u hierover meer informatie krijgen.

  Container omwisselen?

  Het is mogelijk om containers te wisselen. Hiervoor moet echter wel een bedrag betaald worden. Dit bedrag dekt de kosten voor het uitzetten van de containers. Voor meer informatie over de tarieven en het aanvragen van het omwisselen belt u naar het servicenummer 0800-3336699.

  U kunt al deze mutaties ook doorgeven via ons digitaal aanvraagformulier. U heeft hiervoor wel uw DigiD nodig.

   Ga naar het digitale aanvraagformulier

 • Wat moet u doen?

  De afvalcontainer moet op de inzameldag voor 07.30 uur aan de straat te staan. Bij klachten kunt u contact opnemen met Renewi via telefoonnummer 0800-3336699. 

  Alleen afval dat wordt aangeboden in de container wordt meegenomen. Houdt u er rekening mee dat het gewicht van uw container maximaal 75 kg mag bedragen!

 • Wat heeft u nodig?

  U kunt de inzameltijden vinden via Mijn Afvalwijzer.

  Ga naar www.mijnafvalwijzer.nl

  U kunt ook de 'Afvalwijzer app' downloaden voor op uw smartphone of tablet

  Meer informatie over de afvalwijzerapp

 • Kosten

  U betaalt  de afvalstoffenheffing in twee delen. U betaalt een vast basisbedrag dat voor iedereen hetzelfde is, ongeacht de grootte van uw huishouden of de grootte van de containers die u in gebruik heeft. Daarnaast betaalt u een bedrag voor iedere keer dat u de container restafval aan de straat zet.

  Tarieven voor de afvalstoffenheffing 

  GFT-containers 140 en 240 liter gratis lediging.

  Tarieven omwisseling containers

  Voor het wisselen van container(s) worden leges in rekening gebracht. De wisselkosten zijn:

  •  € 46,00 bij het wisselen van een 140 liter in een 240 liter container.
  •  € 46,00 bij het wisselen van een 240 liter in een 140 liter container.