Bedrijfsinterne milieuzorg

 • Samenvatting

  In uw bedrijf moet u letten op milieuzorg. Bijvoorbeeld door

  • afval te scheiden;
  • op een goede manier afval te verpakken en te vervoeren.

  Aandacht voor het milieu is een onderdeel van het managementsysteem van uw onderneming. De gemeente controleert of uw bedrijf dit doet. Als u onvoldoende let op de interne milieuzorg, dan kan de gemeente u dwingen dit wel te doen.

 • Wat moet u doen?

  Uw bedrijf moet een logboek bijhouden waarin het volgende staat:

  • energieverbruik en aardgasverbruik in de laatste 3 jaar
  • verbruik leidingwater in laatste 3 jaar
  • afgiftebewijzen van afvalstoffen van de laatste 5 jaar
  • plattegrond van uw bedrijf

  Bepaalde bedrijven moeten ook de volgende gegevens bijhouden:

  • keuringsbewijzen van ondergrondse of bovengrondse tanks
  • onderhoudsbewijzen van koelinstallaties, zoals airco‚Äôs
  • uitgevoerde onderzoeken, zoals akoestische rapporten of bodemonderzoeken