Hondenuitlaatplaatsen

 • Samenvatting

  In de gemeente Aalburg gelden regels voor het aanlijnen van honden en opruimen van hondenpoep.

 • Hoe werkt het?

  Wat mag wel en wat mag niet

  Verboden gebieden

  U mag bijna overal in de gemeente met uw hond komen. Op enkele plaatsen geldt echter een verbod voor honden. Dat zijn: kinderspeel-plaatsen, zandbakken en speelweiden.

  Loslopen

  Binnen de bebouwde kommen van de 7 dorpen in de gemeente mogen honden niet loslopen. De grens van de bebouwde kom is met borden aangegeven. In de gebieden binnen de komborden geldt dus een aanlijnplicht (ook op de begraafplaatsen met omliggend groen).

  Buiten de bebouwde kommen mag u uw hond lekker los laten lopen, maar niet op de daar gelegen begraafplaatsen met omliggend groen. Op die plek dient uw hond wel aangelijnd te zijn. Uiteraard mag uw hond geen overlast geven aan anderen (mens en dier) en u dient voldoende toezicht op uw hond te houden.

  Op percelen grond die niet bij de gemeente in eigendom zijn maar wel een openbaar karakter hebben (o.a. Wijkerzand), dient u zich te houden aan de regels van de desbetreffende eigenaren (zie hiervoor de bebordingen).

  Dus: Loslopen? Alleen buiten de bebouwde kom.

 • Wat moet u doen?

  Uitlaten

  De hoofdregel luidt, dat hondeneigenaren verplicht zijn de uitwerpselen van hun dieren op te ruimen. Deze opruimplicht is van toepassing op openbaar gebied.

  Binnen de bebouwde kom

  Op enkele terreintjes mag u uw hond uitlaten, weliswaar aangelijnd, maar hoeft u zich geen zorgen te maken over de verontreiniging. Bij het onderdeel "Achtergrond" leest u op welke plaatsen deze hondenuitlaatplaatsen zich bevinden.

  Buiten de bebouwde kom

  De opruimplicht buiten de bebouwde kom is wat anders geregeld. De uitwerpselen in de onverharde bermen hoeft u niet op te ruimen. Dat betekent, dat er een opruimplicht geldt voor alle andere gedeelten van de weg en ook voor de daaraan gelegen begraafplaatsen met omliggend groen.

  Voorzieningen

  Op diverse plaatsen zijn hondenpoepbakken geplaatst. U kunt gratis een hondenpoepzakje meenemen en het zakje met de uitwerpselen in de bakken deponeren. Bij het onderdeel "achtergrond" leest u op welke plaatsen deze voorzieningen (hondenpoepbakken) zich bevinden.

  Herkenbaarheid

  Elke hond die op straat komt moet een halsband dragen of een ander kenmerk hebben, waardoor de hondenbezitter direct te achterhalen is (bijv. naamplaatje, penning, opdruk in halsband).

  Toezicht en handhaving

  Hondenbezitters kunnen door buurtbewoners worden aangesproken wanneer zij zich niet aan de regels houden. Overtredingen van het aanlijngebod en het verontreinigingsverbod zijn delicten die in aanmerking komen voor een bekeuring door politie of een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).

 • Achtergrond

  Voorzieningen uitlaten honden

  Hondenuitlaatplaatsen:

  Genderen:

  •  Ruiterhof te Genderen (op de daarvoor aangewezen plaats)

  Veen:

  •  Groeneweg/Bagijnhof te Veen  ( uitlaatplaats is gemarkeerd met bordjes, alleen op deze plaats hoeft aanlijnen niet)

  Wijk en Aalburg:

  •  Anjelierstraat, naast perceelnummer 28
  •  Kerkverreweide, tegenover de speelplaats

  Hondenpoepbakken:

  Babyloniƫnbroek

  •  Broeksehof

  Drongelen

  •  Gansoyen, pleintje
  •  Kruisstraat, bij kerk

  Eethen:

  •  de Korten Bruggert
  •  Eikenstraat/Raadhuisstraat
  •  Eikenstraat/Hoofdveld
  •  Raadhuisstraat/de Hoek
  •  de Hoek nabij Bollenhoef
  •  Wijnpeerhoef en Wijnappelhoef 3 st.

  Genderen:

  •  Akkerstraat, ter hoogte van huisnummer 23
  •  Burgemeester Brunestraat
  •  Doeverensestraat
  •  Hoofdstraat, ter hoogte van Gereformeerde Kerk
  •  Hoofdstraat (bij Expert)
  •  Kerkstraat, tegenover Hervormde Kerk
  •  Oegemastraat/Hoefstraat, voetpad

  Meeuwen:

  •  Dorpsstraat/Ridder van Drongelenstraat
  •  G.Sterkenburgstraat ter hoogte van huisnummer 26
  •  Ridder van de Merwedestraat  ter hoogte van huisnummer 28
  •  van Buurenstraat, 2 stuks
  •  Korenmolen/Grondzeiler

  Veen:

  •  Grotestraat, nabij kerk
  •  Hubertus Schreudershof bij dierenkamp, 2 stuks
  •  Juliana van Stolbergstraat
  •  Schmitzstraat/Grotestraat
  •  Singel

  Wijk en Aalburg

  •  Grote Kerkstraat, voetpad
  •  Grote Kerkstraat, tegenover Hervormde Kerk
  •  Grote Kerkstraat, voetpad Uithof
  •  Herrebeugel, ter hoogte van huisnummer 29
  •  Jasmijnstraat, ter hoogte van huisnummer 2
  •  Katalijnestraat
  •  Kerkverreweide, tegenover Wijkerpoort
  •  Moorreesstraat/Molenhof
  •  Polstraat/voetpad Vogelenzang
  •  Seringstraat, ter hoogte van huisnummer 2
  •  Spieringen, ter hoogte van huisnummer 32
  •  Uithof, nabij speelterrein
  •  Violierstraat, ter hoogte van huisnummer 23