Klacht over geluidoverlast laagvliegende helicopters

  • Samenvatting

    Het Land van Heusden en Altena is door de regering aangewezen als laagvlieggebied voor helicopters, die meestal afkomstig zijn van de vliegbasis Gilze. Die aanwijzing betekent dat de helicopters op 30 meter hoogte mogen vliegen en in bepaalde gevallen zelfs lager. De inwoners kunnen hiervan geluidhinder ondervinden.

  • Wat moet u doen?

    Als er sprake is van geluidsoverlast of ernstige hinder, dan kan de klacht telefonisch worden doorgegeven aan het (gratis) telefoonnummer 0800-0226033.

    Meer informatie over laagvliegende helicopters