Millenniumgemeente

 • Samenvatting

  De gemeenteraad van Aalburg heeft op 10 november 2009 besloten Aalburg uit te roepen tot Millenniumgemeente. Hiermee geeft het gemeentebestuur aan dat Aalburg de campagne van de Verenigde Naties voor de millenniumdoelen ondersteunt.

  De gemeenteraad van Aalburg wil de bevolking bewust maken en betrekken bij de millenniumdoelen. Er is een werkgroep waarin enkele politieke partijen vanuit de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep heeft voor de gemeente Aalburg drie millenniumdoelen geselecteerd waaraan de komende jaren de nodige aandacht geschonken gaat worden.

  Deze doelen zijn:          

  • Doel 2: “Alle jongens en meisjes gaan naar school”
  • Doel 7: “Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu”
  • Doel 8: “Er is meer eerlijke handel, schuldverlening en hulp”

 • Wat moet u doen?

  Voor meer informatie kunt u kijken op de landelijke website van Millennium Doelen.

  Ga naar de website over de Millennium Doelen