Muziekonderwijs, subsidie

 • Samenvatting

  De gemeente Aalburg heeft een subsidieregeling voor individuele leerlingen tot 18 jaar die muziekles volgen. Het toe te kennen subsidiebedrag is vastgesteld op 50% van het lesgeld voor muziekonderwijs tot een maximum van € 100 per leerling. Leerlingen die muziekles volgen bij een muziekvereniging, zijn uitgesloten van deze subsidieregeling. De muziekverenigingen ontvangen namelijk via de subsidie Amateurkunst een bijdrage in de leskosten voor hun leerlingen tot 18 jaar.

  Een aanvraag voor subsidie voor uw kind kunt u zelf aanvragen door het invullen van het aanvraagformulier. Doet u dit tussen 1 september en 1 november dan kan uw aanvraag in behandeling worden genomen. Via onderstaande link komt u bij het aanvraagformulier. Dit kunt u digitaal invullen en gelijk doorsturen.
  Wanneer wij uw aanvraag na 31 oktober ontvangen, dan kan besloten worden u geen subsidie toe te kennen.

  Vul het aanvraagformulier voor muzieksubsidie in

  Voor het aanvragen van muzieksubsidie heeft u DigiD nodig. 

 • Hoe werkt het?

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de muziekleerling(e) op 1 augustus van het cursusjaar jonger zijn dan 18 jaar en inwoner zijn van de gemeente Aalburg. De aanvraag moet ondertekend worden door een ouder/verzorger.

  De aanvragen worden wel volgens een bepaalde volgorde vastgesteld. Deze volgorde is in artikel 7 van de verordening opgenomen.

  Bekijk de verordening subsidie individueel muziekonderwijs

 • Wat moet u doen?

  U kunt de subsidie voor uw kind zelf aanvragen voor het invullen van het aanvraagformulier. Doet u dit tussen 1 september en 1 november dan kan uw aanvraag in behandeling worden genomen. Wanneer wij uw aanvraag na 31 oktober ontvangen, kan besloten worden om u geen subsidie toe te kennen. 

 • Wat heeft u nodig?

  Als les wordt gevolgd bij een muziekdocent moet een bewijs worden overlegd waaruit blijkt dat de muziekdocent voldoet aan de eisen genoemd in de "Uitvoeringsregeling benoembaarheidseisen" behorend bij de CAO Kunstzinnige vorming.

  Als les wordt gevolgd bij een muziekinstelling moet een bewijs worden overlegd waaruit blijkt dat de muziekinstelling voldoet aan het Kwaliteitskader Kunsteducatie & Amateurkunst.

  U kunt een overzicht downloaden waarop muziekinstellingen, -docenten of -verenigingen staan vermeld waarvan bekend is dat deze voldoen aan de kwaliteitseisen. Als gebruik wordt gemaakt van één van de muziekinstellingen, -docenten, of -verenigingen (op de lijst voorzien van *) die zijn vermeld op de lijst, is het niet nodig de betreffende bewijsstukken te overleggen waaruit de kwaliteit van de muziekinstelling, -docent, of -vereniging blijkt.

  Download het overzicht met muziekdocenten, -instellingen en -verenigingen