Nederlander worden door optie

 • Samenvatting

  Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. De makkelijkste manier is door optie. Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet.

  Denkt u dat u Nederlander kunt worden? Ga dan naar de gemeente. Bij de gemeente kunt u een verklaring afleggen dat u Nederlander wilt worden.

  Kunt u niet door optie Nederlander worden? Dan kunt u een aanvraag voor naturalisatie indienen.

 • Wat moet u doen?

  Een verklaring afleggen dat u Nederlander wilt worden door optie kan alleen op afspraak.

  Afspraak maken

  • U gaat naar de gemeente. Bij de gemeente kunt u een verklaring afleggen dat u Nederlander wilt worden door optie.
  • U betaalt de kosten meteen of binnen 6 weken nadat u de verklaring hebt afgelegd.
  • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de verklaring van verbondenheid wilt afleggen. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
  • U krijgt van de gemeente bericht of u Nederlander wordt.

  Naturalisatieceremonie bezoeken

  Wordt u Nederlander door optie? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Bij de ceremonie krijgt u de bevestiging dat u Nederlander bent geworden.

 • Wat heeft u nodig?

  • uw verblijfsvergunning
  • uw geldige paspoort of een ander reisdocument
  • uw geboorteakte
  • andere documenten over uw persoonlijke situatie, zoals huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte

  Let op!

  De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.

  Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

 • Aanvullende informatie

  Nederlander worden door naturalisatie

  Kunt u geen Nederlander worden door optie? Dan kunt u misschien Nederlander worden door naturalisatie. Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet. Daarna kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

  Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken

  Hebt u onjuiste informatie gegeven of belangrijke informatie niet gegeven? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.

 • Achtergrond

  Binnen 13 weken krijgt u bericht van de burgemeester. De burgemeester kan deze termijn één keer verlengen.

  Bezwaar maken

  Krijgt u bericht dat u geen Nederlander wordt door optie? Dan kunt u bezwaar maken bij de burgemeester. In het bericht staat hoe u dit kunt doen.