Overzicht verstrekte persoonsgegevens aanvragen

 • Samenvatting

  U kunt een overzicht opvragen van de gegevens die de gemeente over u heeft verstrekt.

  (Overheids)organisaties kunnen gegevens opvragen, bijvoorbeeld voor

  • pensioenen;
  • uitkeringen;
  • huurtoeslag;
  • belastingen of
  • rechtszaken.

  U vraagt het overzicht aan in de gemeente waar u woont.

 • Wat moet u doen?

  U vraagt het overzicht aan bij de gemeente.

  Meer informatie nodig? Maak een afspraak met een van onze medewerkers.

  Afspraak maken

 • Wat heeft u nodig?

  • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (als u de aanvraag schriftelijk doet)
  • uw DigiD (als u de aanvraag online doet)
 • Aanvullende informatie

  De gemeente houdt persoonsgegevens van u bij in Basisregistratie Personen (BRP) voor de uitvoering van overheidstaken. Persoonsgegevens uit de BRP zijn niet openbaar.
  Uw gegevens kunnen in de eerste plaats worden opgevraagd door de overheid en overige instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV of pensioenfondsen. Andere instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens zijn:

  • advocaten, als de gegevens nodig zijn voor een gerechtelijke procedure;
  • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen;
  • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg;
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.

  Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

  • commerciële instellingen;
  • particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie).

  Door de centrale registratie in de BRP hoeft u niet steeds opnieuw uw gegevens door te geven en is de kans op fouten kleiner.

  Het overzicht gaat maximaal twintig jaar terug in de tijd. Zo lang moet de overheid zogeheten ‘verstrekkingen’ bewaren volgens de Wet Basisregistratie Personen (BRP). De Wet BRP is ingegaan op 6 januari 2014. Tot die tijd was de wettelijke bewaartermijn één jaar. Het is daarom niet altijd mogelijk om alle informatie van de afgelopen twintig jaar terug te vinden.

 • Achtergrond

  Het duurt maximaal vier weken voordat u het overzicht krijgt. De gemeente raadpleegt niet alleen eigen systemen, maar informeert ook welke landelijke overheden uw gegevens hebben ingezien. Dat kan enige tijd duren.