Samenstelling en taakverdeling college van B&W

De gemeente Aalburg heeft 4 wethouders die samen met de burgemeester het dagelijks bestuur vormen. De gemeenteraad kiest de wethouders. Burgemeester en wethouders hebben verschillende taken. Zo voeren zij onder andere de besluiten van de gemeenteraad uit. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de gemeentelijke organisatie en hebben voorts ook een aantal wettelijke taken uit te voeren. Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluitenlijsten van deze vergadering zijn wel te raadplegen. 

Wilt u een afspraak maken met één van de collegeleden?

Voor het maken van een afspraak met een van de collegeleden kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat.

Mail het bestuurssecretariaat voor een afspraak

U kunt ook telefonisch een afspraak maken met het bestuurssecretariaat. Dat kan via telefoonnummer 0416-698763. De bestuurssecretaresse verwijst u wanneer nodig in eerste instantie naar een behandelend ambtenaar of een afdelingshoofd. Zij kunnen u vanwege hun deskundigheid meestal direct van dienst zijn.

Fons Naterop

Naterop
contactgegevens en taken Fons Naterop
FunctieBurgemeester
AdresBroeksehof 15
4269 VK  Babyloniënbroek
Telefoonnummer(0416)698763
E-mailadresf.naterop@aalburg.nl
Taken

(vervanger wethouder de heer C.J. Schreuders)

Portefeuille:

 • Bestuur
 • Kabinetszaken
 • Bestuurlijke coördinatie en planning
 • Dorpsraden
 • Coördinatie regionale en intergemeentelijke zaken (waaronder LHA-samenwerking)
 • Burgerzaken/verkiezingen
 • Algemene bestuurlijke en juridische zaken (incl. bijzondere wetten)
 • Communicatie, waaronder ook voorlichting en representatie
 • Internationale contacten
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie en rampenbestrijding)
 • Kunst en cultuur
 • Bibliotheek
 • Cultuursubsidies
 • Muzieksubsidies
 • Monumentenzorg/cultureel erfgoed
 • Streekarchief
 • Gezondheidszorg algemeen en Regionale ambulance voorziening (RAV)
 • Vluchtelingenwerk
 • Project Samen Doen
 • Vrijwilligerswerk
 • Project Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (afronding)
 • Coördinatie vergunningverlening, toezicht
 • Handhaving

 Volg @fonsnaterop op Twitter

Cees Schreuders

Schreuders
contactgegevens en taken Cees Schreuders
FunctieWethouder
AdresHoofdstraat 16
4265 HK  Genderen
Telefoonnummer0416-698763
E-mailadresc.schreuders@aalburg.nl
Taken

1e Locoburgemeester

Portefeuille:

 • Onderwijs (inclusief accommodaties)
 • Leerlingenvervoer
 • Leerplicht/vroegtijdig schoolverlaten
 • Brede school
 • Kinderopvang
 • Peuterspeelzalen
 • Onderwijsachterstand
 • Schoolmaatschappelijk werk  
 • Decentralisatie/transitie AWBZ en WMO                                                                                                  
 • Ouderenbeleid
 • Subsidiebeleid
 • Maatschappelijk werk
 • Transitie jeugd
 • Jeugd- en jongerenwerk/beleid
 • Jeugdgezondheidszorg
   
 • Armoedebeleid
  - Lokaal sociaal beleid
  - Minimabeleid
  - Bijzondere bijstand
  - Sociale activering
Politieke partijCDA: Christen Democratisch Appel, afdeling Aalburg

Wijnand van der Hoeven

van der Hoeven
contactgegevens en taken Wijnand van der Hoeven
FunctieWethouder
AdresMaasdijk 55
4261 AD  Wijk en Aalburg
Telefoonnummer0416-698763
E-mailadresw.vanderhoeven@aalburg.nl
Taken

2e Locoburgemeester

Portefeuille:

 • Regionale samenwerking Aalburg/Werkendam/Woudrichem
 • Lokale economische zaken
 • Regionale economische zaken
 • Werkgelegenheid
 • Bedrijfsvestiging
 • Markten/standplaatsenbeleid
 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening komgebieden
 • Grondbedrijf/grondexploitaties (primair ruimtelijke aspecten)
 • Participatiewet
 • Sociale zaken
   
 • Project Waterfront De Veene
 • Project Veense Put (integraal)
 • Project Zuidrand Eethen (3e fase)
 • Project Achilles Veen (afronding )
 • Project Wilhelmina ‘26
Politieke partijChristenUnie, afdeling Aalburg

Pim Bouman

Bouman
contactgegevens en taken Pim Bouman
FunctieWethouder
AdresHoofdstraat 50
4265 HL  Genderen
Telefoonnummer0416-698763
E-mailadresp.bouman@aalburg.nl
Taken

3e Locoburgemeester

Portefeuille:

 • Ruimtelijke Ontwikkelingen buitengebied
 • Bestemmingsplan buitengebied
 • Visie Polstraat
 • Openbare Werken
 • Water (o.a. Deltaprogramma)
 • Verkeer en Vervoer
 • Speeltuinen
 • RBT/ROB (rol van commandite)
 • Recreatie en toerisme
 • Milieu, afval en duurzaamheid
 • Vergunningverlening en toezicht
 • Natuur en landschapsontwikkeling
 • Sportbeleid
 • Sportaccommodaties
 • Sportsubsidies
 • Sport en welzijn
   
Politieke partijBAB: Belangen Aalburgse Burgers

Arie van Loon

van Loon
contactgegevens en taken Arie van Loon
FunctieWethouder
AdresVan der Loostraat 5
4264 RP  Veen
Telefoonnummer0416-698763
E-mailadresa.vanloon@aalburg.nl
Taken

4e Locoburgemeester

Portefeuille:

 • Financiën en belastingen
 • Auditcommissie
 • Personeel en organisatie
 • Automatisering, informatisering en informatieveiligheid
 • Dienstverlening
 • RBT/ROB (rol van aandeelhouder)
 • Accommodatiebeleid/gemeentelijk vastgoed
 • Breedband
 • Grondbedrijf/grondexploitaties (primair financiële aspecten
Politieke partijSGP: Staatkundig Gereformeerde Partij, afdeling Aalburg

Bas Duijster

Duijster
contactgegevens en taken Bas Duijster
FunctieGemeentesecretaris
AdresOranjestraat 13
3244 BJ  Nieuwe Tonge
E-mailadresB.Duijster@aalburg.nl
Taken

Taken:

 • Bestuurlijke aangelegenheden van algemene aard
 • Afdelingsoverstijgende projecten
 • Ontwikkeling van personeels- en organisatiebeleid en voorlichting.